Chapter III Sloka 15

kmR äüaeŅv< iviĪ äüa]rsmuŅvm!,
tSmaTsvRgt< äü inTy< y}e āitiķtm!.

karma brahmodbhavaÕ viddhi
brahm˜k˙arasamudbhavam |
tasm˜tsarvagataÕ brahma 
nityaÕ yajņe prati˙÷hitam ( 3|15)||

Know thou that action comes from Brahma and
Brahma comes from the Imperishable.
Therefore, the all-pervading (Brahma)
ever rests in sacrifice.